A-kullen

2014-04-17

HD

AD

ÖGON   

DM

DILUTED

VWF

MH/BPH

TÄNDER

VACC REAKTION

TRASIGA ÖRON

ÖVRIGT

Arez  H

A

0

UA   2020-12-18     

-

DD

 

Fri från föräldrar

BPH

 2016-06-01

MH

 2016-10-16

Skottberörd

Tandförlust P1 korrekt  saxbett

Op 2 Kvarsittande mjölktänder (canin)

Nej

-

Godartat histiocytom huvud 2020 opererad

Enstaka aterom

Öroninflammation 2018

Aztra T

A

0

UA 2017-09-27

-

DD

Fri från föräldrar

BPH

2016-06-01

skottfast

Ua

Op 2 Kvarsittande mjölktänder (canin)

Nej

-

Täta rikliga löp, ca 4 mån emellan

Juvertumör 2020

Enstaka aterom Kammartakykardi VES fastställt genom EKG oklar orsak. Avlivad 20-12-09

Ambra T

A

0

UA 2015-08-07

-

-

Fri från föräldrar

BPH

 2016-06-01

Skottberörd

Korrekt

1 tandfraktur nere P2 bortopererad

 

Nej

Vid ett år, tunna öron

Känslig mage

Juvertumörer opererad 2018, 2020 godartade. Akut buksspottkörtel inflammation, UVI kristaller 2020

Auora T

-

-

UA 2016-11-28

-

-

Fri från föräldrar

-

Skottfast egentest

ua

Nej

-

Konstaterad Kammarseptumdefekt genom ultraljud. Medfödd missbildning Avlivad 2019-05-16

 

Aurea T

-

-

-

-

-

Fri från föräldrar

-

-

Nej

-

Högerställd aorta (PRAA). Medfödd missbildning

Avlivad 2014-06-09 obducerad, inga andra förändringar fanns.

Azreus H

-

-

-

-

-

Fri från föräldrar

-

-

-

-

Infektion

Avliden 2014-04-30