DSC_0391

Avelsmål

Vi på kennel Yrkraft´s har som avelsmål att föda upp friska, sunda, välbalanserade och lekfulla hundar som lämpar sej både till arbete och sällskap och exteriört följer rasstandarden.


Detta strävar vi efter i vårat avelsarbete genom att:
  • Använda friska, hälsotestade hundar med godkänt resultat.
hälsotest vi gör: Pinscher (P) Dvärgschnauzer(D)
  • Höftledsröntgen (P)
  • Armbågsröntgen (P)
  • Ögonlysning (PD)
  • Von Willebrands (blödarsjuka) görs om hunden ej är fri från anlag genom föräldrar. (P)
  • Diluted (utspädd färg) vid okänt anlag (P)
 Mentalitet
Vi använder hundar och kombinerar hundar som vi tror kommer ge avkommor som motsvarar våra krav på mentaliteten.
 Officiella mentalitets utvärderingar vi använder oss av:
  • Mentalbeskrivning
  • Bph
  • Mentaltest
Vi försöker hålla en låg inavelsgrad på kombinationerna på Pinscher eftersom den  är en relativt liten ras.
Exteriör- utseende
Huvud och uttryck, tydlig könsprägel och balans i kroppen utan över eller underdrifter.
  • Alla våra hundar vi använder i avel är officiellt exteriört bedömda genom utställningar el annat med gott resultat.
Resultat, hur blev det?
Bland det viktigaste i ett avelsarbete är avelsutvärderingen.
Därför har vi en stor önskan om att valpköpare vill hålla kontakt med oss och medverka på valpträffar och hjälper oss och rasen genom att hd röntga och ögonlysa sina hundar, delta i någon utställning samt om möjligt  genomföra mh mt eller bph.

Att bedriva avel är ingen exakt vetenskap, man kan aldrig vara säker på att resultatet blir som man förväntat. Det finns många olika faktorer som spelar in.
Alla kombinationer vi gör vill vi ha känslan av att de tillför något i vårat avelsarbete och för rasen framåt.