DSC_0391

Pinscher

Elenya´s Among The Stars Of Sienna
Kön:
Tik
Hd: B
Ed: ua 0
Öga: ua 13-04-08 
16-11-28 katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftl. kan för närvarande ej bedömmas.
16-11-28 katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan för närvarande ej bedömmas.
Vacc reak: nej
Mh: genomfört 11-06-04
Mt:-
Vwd: fri från föräldrar
Diluted:-
A-kullen
             Arez                   Aztra                  Ambra              _______________________
Kön:     Hane                   tik                        tik                       
Hd:         A                        A                         A                                                          
Ed:          0                         0                          0                                                        
Öga:      ua 15-08-07     ua 15-08-07         ua 15-08-07   
               ua 17-09-29     ua 16-11-28
               ua 18-11-27     ua 17-09-27
               ua 19-11-20
Vacc reak: nej                   nej                        nej                    
Mh/bph: bph 16-06-01.  bph 16-06-01.      bph 16-06-01   
                Mh 16-10-16
MT:          -                          -                          -                          
Vwd:    fri från föräldrar  fri från föräldrar   fri från föräldrar              
Diluted:   DD                     DD                       -                                                           
               Auora*                Aurea**                                                                                   
Kön:        Tik                        Tik
Hd:            -                            -
Ed:             -                            -
Öga:       ua 16-11-28              -
Vacc reak:  nej                        -
Mh/bph:     -                           -
MT:             -                           -
Vwd: fri från föräldrar           fri från föräldrar
Diluted:       -                            -
* kammarseptumdefekt konstaterad via ultraljud. Medfödd missbildning.
avlivad 18-05-16
** Högerställd aorta avlivad vid 7 veckor, konstaterat via obduktion. Medfödd missbildning.