DSC_0391
                        PINSCHER

 
Grupp2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar
Historik
Släthårig pinscher är en mycket gammal ras, vilken redan 1880 var omnämnd i den tyska hundstamboken. Den användes ursprungligen som gårds- och vakthund och råttjägare, vilket präglat dess mentalitet.
Typiskt för rasen är balansgången mellan samarbetsvilja och självständighet.
Rasen har samma förfäder som schnauzer, vilken också tidigare kallades strävhårig pinscher.
Under andra världskriget höll rasen på att dö ut men en man vid namn Werner Jung lyckades rädda rasen med hjälp av inkorsning av dvärgpinscher.
Användningsområde
Pinscher är en aktiv, energisk och kvicktänkt gårds- och vakthund med stor personlighet.
Rasen passar till de flesta aktiviteter, både till sällskap och inom diverse hundsporter som till exempel lydnad, bruks, agility och freestyle. Den är mångsidig och har bland annat fallenhet för spårarbete.
Hälsa
Pinscher anses som en relativt frisk hundras. Sjukdommar inom rasen vissa mer förekommande, andra mer ovanliga:
 •  vaccinationskomplikationer förekommer (allergiska reaktioner vid vaccination). Uppkommer ofta ca 7-10 dagar efter vaccination. Symtomen kan variera från milda som torrhosta, rinniga ögon, en bula i nacken efter sticket till darrningar, inkontinens, livshotande kramper och medvetslöshet då endast kortison OCH kramplösande hjälper.
 • Såriga öronsnibbar förekommer. Ytliga blodkärl brister när hunden skakar på huvudet. Torra nariga öronlappar. Uppkommer ofta vid stora temperatur skillnader ute och inne, kyla, fukt. Insmörjning med fet salva kan hjälpa.
 • Avblekt färg (Diluted) ger bronsfärg den bleka varianten av röd och blå med bruna tecken den bleka varianten av svart med röda tecken. Ett test är framtaget för att visa anlag.                 Affekterade hundar benäms dd och drabbas oftare av hudbesvär och tunn päls ibland nästan hårlösa och kan även få sjukdomen Color dilution alopecia. DNA test för anlag finns. Anlagsbärare benäms Dd icke bärare DD.
 • Höftledsdysplasi (HD) felaktig utveckling av höftlederna   
Påverkas både av arv och miljö, status fastställs genom röntgen. Dom olika graderna är från A utmärka höfter till E grav höftledsdysplasi. Är i dag inget stort problem inom rasen men avelsdjur ska vara röntgade med resultat A el B.      
 • Von Willebrands Blödarsjuka,  gör att blodet inte kan koagulera, Typ 1 ger symtom med tex näsblod blödning av tandkött, förlängd blödning vid löp. Typ 2 och 3 allvarlig blödarsjukdom. DNA test för anlag finns. Ovanligt inom rasen.
   
 • Demodikos Brist i immunförsvaret. Alla hundar har demodexkvalster i normalfall men vid provtagningar på en frisk hund är det näst intill omöjligt att hitta kvalstren genom skrapprov. Kvalstren orsakar nämligen bara problem på hundar vars immunförsvar inte har förmågan att hindra dem från att föröka sig. Demodex är ärftlig och vanligare hos vissa raser.
Pälsen runt områdena faller av helt eller delvis och orsakar de karaktäristiska hårlösa fläckarna som demodex innebär. Kvalstren gör att hårsäckarna, och områdena runt dem, blir irriterade och inflammerade vilket kan leda till besvärliga bakterieinfektioner och klåda.
Olika former av demodex
Demodex finns i olika former och delas ofta in i när i livet hunden drabbas (juvenil eller adult) och hur drabbad hunden är (lokal eller generell). En hund som exempelvis drabbas av stora problem i ung ålder räknas till juvenil (på grund av åldern) och generell (på grund av omfattningen kvalster). Här beskriver vi de olika begreppen.
Juvenil demodex
Juvenil demodikos visar sig före ett och halvt års ålder. Allra vanligast är att de första symtomen kommer mellan sex och nio månaders ålder.
Adult demodex
Adult demodikos drabbar den äldre hunden och brukar inte dyka upp förrän hunden är minst fyra år. Det ligger ofta en sjukdom eller medicinering bakom. Om hunden drabbas av demodex i vuxen ålder är det alltså inte bara viktigt att behandla själva demodexen utan också att hitta den bakomliggande sjukdomen.
Generell demodex
Den generella formen är mer svårbehandlad och kräver ofta en längre behandling. Har hunden fler än fem hårlösa fläckar räknas det till den generella sorten. Hunden får inte bara håravfall utan kan också drabbas av klåda, utslag, hudförtjockning och mjäll som exempel. Är hundens tassar angripna så räknas den alltid som generell.
Hundar med demodex mår bra av att bada i ett bakteriedödande schampo.
Lokal demodex
Har hunden färre än fem små hårlösa fläckar kallas den lokal. Det är den lindrigaste formen av demodex som ofta läker av sig själv och för det mesta inte uppkallar några större besvär hos den drabbade hunden.
Behandling
De finns olika typer av behandling beroende på vilken form hunden är drabbad av. De allra flesta hundar med demodex mår dock bra av att bada i ett bakteriedödande schampo eftersom det minskar risken för sekundära hudinfektioner som sjukdomen annars kan orsaka.
Det finns även behandling med medel i spot-on form eller tabletter som tar död på parasiterna. Behandlingen följs också upp med nya skrapprover för att kontrollera att antalet kvalster minskar. Demodex smittar normalt inte hundar emellan.

 
 • Katarakt Förekommer. Katarakt är den medicinska termen för grå starr och innebär att ögats lins grumlas, den kan uppstå när som helst under hundens liv. Linsen som normalt är helt genomskinlig hjälper till att bryta ljusstrålarna som faller in i ögat. När enstaka små grumlingar förekommer kan ärftlighet ofta ej bedömas, utan hunden måste ögonlysas igen ett år senare. Katarakten kan uppstå i olika delar av ögat och är därför namngivna därefter, såsom; bakre polär katarakt, total katarakt, främre Y-sömskatarakt och övrig partiell katarakt (övriga typer av katarakt registrerar hos SKK som övrig partiell katarakt om de inte faller under tidigare uppräknade varianter).
Symptom och diagnos
Syns i de allra flesta fall endast vid en ögonlysning, förutom vid total katarakt som kan ses med blotta ögat. Total katarakt ger synnedsättning eller blindhet på det drabbade ögat. För att kunna ställa diagnos måste hunden ögonlysas, vilket en veterinär med särskild ögonkompetens gör med hjälp av en spaltlampa.
Ärftlighet
De flesta katarakter är ärftliga, men orsakerna till grumlingen av linsen kan vara flera. De icke ärftliga orsakerna kan vara, virussjukdomar hos den dräktiga tiken, ämnesomsättningsrubbningar, slag mot ögat, infektioner och bristsjukdomar.
Om man upptäcker ögonförändringar hos en hund som är över 7 år och som före det har ögonspeglats och varit frisk brukar man tala om senil katarakt , men då måste hunden ha varit undersökt och frisk åren innan upptäckten av den senila katarakten för att man ska kunna bedöma den som av icke ärftlig art. Den här typen av katarakt är medfödd, har bildats under fosterstadiet och kan bero på störningar i livmodern under dräktigheten såsom; infektioner, förgiftning eller olämplig utfodring.
Egenskaper / Mentalitet
Rasen är stolt och vänlig, men måttligt intresserad av främlingar. Den är intelligent, lättlärd och har snabb uppfattnings- och reaktionsförmåga. Den ska fostras vänligt och konsekvent med förståelse och humor. Den är lojal sin familj och har stort behov av närhet. Pinscher är alert och nyfiken och visar många egenskaper hos en urhund. Den kan vara känslig för kroppsspråk och har kvar sin ursprungliga vaktinstinkt. Som ägare är det bra att ha grundläggande kunskaper om hundars beteende och språk för att undvika missförstånd.
Storlek och utseende
Pinscher är en släthårig, medelstor ras med en mankhöjd på ca 45-50 cm och en vikt på ca 14-20 kg. Den förekommer i svart med röda tantecken eller i olika nyanser av rött. Rasen är kvadratisk och muskulös med stolt hållning. Huden ska vara stram med blank, kort päls.
Pälsvård
Pälsvården är nästintill obefintlig. Ett bad vid behov är det enda som rasens päls behöver.
Övrigt
Pinscher är en aktiv och energisk hundras, vilken behöver relativt mycket motion och mental stimulans för att må bra. Besök gärna
rasklubbens webbplats för mer information.Att tänka på
Om du funderar på att skaffa en pinscher, tänk på att...
 • Informera dig om rasen ordentligt före valpköp.
 • Socialisering och miljöträning är A och O för den unga hunden.
 • En pinscher behöver tydliga och konsekventa regler, men inga hårda tag. Då kan den tappa förtroendet för dig.
 • Träna valpen att kunna slappna av.
 • Var noga med val av uppfödare. Ni ska ha ett samarbete i många år framöver.
 • Träna din pinscher tidigt på att bli hanterad, känn igenom kroppen, titta på tänder och klipp klor.
Ta del av rasklubbens etiska rekommendationer inför ditt valpköp. Det tar tid att ha valp.
Källor: www.pinschersektionen.se 
www.SKK.se/hundraser/pinscher/